ภาพกิจกรรม
" มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"
" มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" 26 มิถุนายน 2562 วันต่อต้านยาเสพติดโลก นางสาวฉัตรตรา  เกตุธนวิชญ์ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หน้าเสาธงเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านยาเสพติดให้กับนักเรียน พร้อมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายในหมู่บ้านเพื่อปลุกกระแสให้ทุกคนตระหนักถึงโทษยาเสพติด ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน และชุมชน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2562,18:49   อ่าน 36 ครั้ง