ภาพกิจกรรม
นางสาวฉัตรตรา เกตุธนวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างเผือก ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดผลประเมินผลให้แก่สมาชิกชุมนุมนักวัดผลและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2562,15:52   อ่าน 43 ครั้ง