ภาพกิจกรรม
พระสุวัฒน์ ธนลาโภ ภิกขุ
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พระสุวัฒน์ ธนลาโภ ภิกขุ วัดธรรมรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณยุวดี หล่ำวรรณะ คุณประคอง สุขประเสริฐ ได้นำ ขนม นม มามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านช้าเผือก โดยมี นางสาวฉัตรตรา  เกตุธนวิชญ์ และคณะครูเป็นผู้รับมอบ ในการนี้ ทางโรงเรียนบ้านช้างเผือกต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,14:36   อ่าน 47 ครั้ง