ภาพกิจกรรม
พระสุวัฒน์ ธนลาโภ ภิกขุ วัดธรรมรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ ได้นำอาหารมาม่าผัดและไอศรีม มามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างเผือก และสอนธรรมะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างเผือก
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พระสุวัฒน์ ธนลาโภ ภิกขุ วัดธรรมรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ ได้นำอาหารมาม่าผัดและไอศรีม มามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างเผือก และสอนธรรมะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างเผือก ในการนี้ ทางโรงเรียนบ้านช้างเผือกต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,09:52   อ่าน 36 ครั้ง